Susanna Wedén

Senior Project Manager – Team

Några av mina kollegor